Cleaning Equipment

Cleaning equipment is using widely within factory, industry zone. We are Niuli’s distributor for the kind of product whole Vietnam market. Xe dọn vệ sinh Niuli được phân phối toàn quốc bởi Vietstandard Việt Nam. Xe dọn vệ sinh phù hợp cho các nhà máy xí nghiệp lớn cần duy trì môi trường làm việc sạch đẹp. Nó cũng có thể sử dụng cho các khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc đường phố. Phạm vi chổi quét từ 300mm đến 1200 mm. Số lượng chổi quét từ 2 đến 6 chổi, có trang bị cảm biến.

No products were found matching your selection.